Browsed by
Kategori: Photo Gallery

G-kullen

G-kullen

Borderness Gunni REGV1415/2012

gunni sept 12

Gk vallh Borderness Gustav REGV 1413/2012

Öga ua

ED ua

HD A

Uppflyttad AKL

1:a pris Lydnadsklass 2

Godkänd vallhund

Borderness Guinness

HD D

ED ua

1:a pris lydnadsklass 1

Borderness Gulli

HD A

ED ua

öga ua

001red-1

001red

003red

004red-1

005red-1

005red

007red

009red-1

009red-2

010red

014red-1

016red

018red

021red

023red

024red-1

025red-1

025red

026red-1

026red-2

027red

030red

032red-1

036red

038red-1

039red

041red

053red

055red

064red

084red

113red

borderness_logo2