Elise hd B

Elise hd B

Elise är röntgad med hb B☺

Ezzy är dna testad normal / clear CEA ☺

Nu är det bara 2 valpar kvar hemma, Spader flyttar på torsdag och Chipper stannar fram till jul.

Det är väldigt tomt efter de andra valparna.

Lämna ett svar